• Ο πιο συχνός όγκος του εγκεφάλου σε ανθρώπους με NF1 είναι το γλοίωμα της οπτικής οδού, δηλαδή ένας όγκος του οπτικού νεύρου (του νεύρου που είναι υπεύθυνο για την όραση) ή γενικά των νεύρων από το μάτι ως τον ινιακό φλοιό του εγκεφάλου. Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία, τυπικά πριν την ηλικία των 5, και παρότι είναι ο πιο συχνός όγκος συγκριτικά με άλλους, το γλοίωμα της οπτικής οδού είναι γενικά σπάνιο και αφορά μόνο στο 15% περίπου των ανθρώπων με NF1. Από αυτούς, μόνο σε ένα 20% θα προκληθούν συμπτώματα, όπως εξόφθαλμος, διαταραχή των κινήσεων του ματιού ή της οπτικής οξύτητας. Η διάγνωση γίνεται με ειδικές τεχνικές, όπως η μαγνητική τομογραφία.
  • Άλλοι όγκοι μπορούν σπανίως (κάτω από 10% των περιπτώσεων) να αναπτυχθούν σε άλλα μέρη το εγκεφάλου, όπως στην παρεγκεφαλίδα ή να εμφανιστούν στο νωτιαίο μυελό, στην ενήλικο ζωή.
  • Ένα μικρό ποσοστό των παιδιών με NF1 (κάτω από 10%) κάνουν επιληπτικές κρίσεις. Επειδή οι κρίσεις αυτές συσχετίστηκαν σε πολλά παιδιά με όγκο στον εγκέφαλο, είναι σημαντικό να διερευνάται πάντα αυτή η πιθανότητα με ειδικές εξετάσεις.
  • Πολλοί άνθρωποι με NF1 έχουν κεφαλαλγίες, κυρίως ημικρανίες. Αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως και σε κάθε άλλο άνθρωπο.
  • Πολύ σπάνια παρατηρείται η ανάπτυξη πολυνευροπάθειας, που πιθανώς σχετίζεται με πολλαπλούς όγκους των νευρικών ριζών και αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθους νευροσαρκώματος (ΜPNST).