Η πιο συχνή επιπλοκή της NF1 είναι οι μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά. Παρατηρούνται σε ως και 60% των παιδιών με NF1 και πρωτοφαίνονται στη νηπιακή ηλικία και βεβαίως όταν πρωτοπάνε στο σχολείο. Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική, στην ανάγνωση χαρτών, στη γεωμετρία, στην άρθρωση των λέξεων. Μπορεί επίσης να είναι αδέξια, να δυσκολεύονται να κρατήσουν το μολύβι, να δυσκολεύονται να ντυθούν ή να κάνουν ποδήλατο. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης, ενώ άλλα έχουν μεν πιο χαμηλό δείκτη, εντός δε των φυσιολογικών ορίων. Η νοητική καθυστέρηση είναι σπάνια. Τα προβλήματα στη μάθηση προκύπτουν εν μέρει από τη διαταραχή της προσοχής, της ικανότητας να προσηλώνονται οι άνθρωποι σε ένα θέμα, και από τη διαταραχή της μνήμης εργασίας (working memory). Τα παιδιά συχνά διαγιγνώσκονται λανθασμένα ως δυσλεκτικά, κάτι που εμποδίζει τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να τα παρακολουθεί ένας ειδικός (παιδοψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, εξειδικευμένος παιδίατρος), αφενός για να γίνει η σωστή διάγνωση και αφετέρου γιατί υπάρχουν ειδικοί τρόποι και θεραπείες για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους.