Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη Σβανωμάτωση είναι τα εξής:

Το άτομο να είναι άνω των 30 ετών ΚΑΙ

  • να έχει δύο ή περισσότερα μη ενδοδερμικά σβανώματα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι ιστολογικά επιβεβαιωμένο σβάνωμα
  • να μην υπάρχει ένδειξη σβανώματος του στατικοακουστικού νεύρου σε μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας
  • να μην έχει μετάλλαξη χαρακτηριστική της Νευροϊνωμάτωσης τύπου ΙΙ. 

 

Εναλλακτικά, η διάγνωση τίθεται σε άτομο άνω των 30 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένο σβάνωμα, όχι του στατικοακουστικού νεύρου, και συγγενή α΄βαθμου με Σβανωμάτωση.

Επειδή για τη Σβανωμάτωση δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και η έρευνα συνεχίζεται, είναι πιθανό τα κριτήρια αυτά να αλλάξουν.