Ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι είναι οι εξής:

 

www.ctf.org (Αμερικανικό Ίδρυμα για τις Νευροϊνωματώσεις με ποικιλία δραστηριοτήτων και χρήσιμες πληροφορίες)

 

www.nfauk.org (H βρεταννική Εταιρεία για τη Νευροϊνωμάτωση)

 

www.understandingnf1.org (To Κέντρο του Πανεπιστημίου Harvard για τη Νευροϊνωμάτωση και τις Συναφείς διαταραχές)

 

www.genetics.uab.edu/medgenomics/ (To εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου της Alabama που διενεργεί γενετικά τεστ για  τη Νευροϊνωμάτωση)

 

www.nfinc.org (Οργανισμός για τη Νευροϊνωμάτωση στο Σικάγο)

 

www.enee.gr (Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία)

 

www.e-child.gr (Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία)

 

www.enxe.gr (Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία)

 

www.bioacademy.gr (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών)