Η ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Η Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι και ΙΙ, καθώς και η Σβανωμάτωση, οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων και επομένως στη δυσλειτουργία των αντίστοιχων πρωτεϊνών. Επειδή τα γονίδια κληροδοτούνται απο τους γονείς στα παιδιά, η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί και στο παιδί ενός πάσχοντα γονέα. Διαβάστε περισσότερα στις σχετικές υποενότητες.